Den svenska ätten von Horn härstammar från rådmannen (Ratsherr) Diederich (Thideric) von Horn i Bremen     (1200-talet)

Ättemedlemmar var under perioder av 1500- och 1600-talet verksamma även i Hamburg och Amsterdam. Från sistnämnda stad inflyttade 1607 Paridon von Horn (d 1644) till Sverige, där han först verkade som köpman i Stockholm, senare som generaltullarrendator och bruksägare. Han avled barnlös, medans hans 1631 till Sverige överflyttade brorson Johan von Horn blev stamfader till den svenska grenen av ätten. Hans son arkiatern Johan von Horn (1662-1724), livmedicus hos Drottning Ulrica Eleonora d.ä.  Ätten inskrevs 1806 under nr 19 i Andra klassen, Riddare, på Svenska Riddarhuset för Pommern och Rügen i Greifswald.

Adliga ätten von Horn:

Sköld: i blått fält ett jägarhorn av guld och däröver ett treklöverblad av silver. 

Hjälm: belagd med vulst av guld och blått.

Hjälmprydnad: ett jägarhorn av guld och bakom detta sex naturfärgade påfågelsfjädrar.

Hjälmtäcke: invändigt av guld, utvändigt blått.

Riddare Henrich von Horn 1300-talet

Stockholm på

 1600-talet

Kungliga Arkiatern Johan vonHorn,

Livmedicus hos Drottning Ulrica Eleonora d.ä

                  f.1662 - d.1724